Novas

Plan Anual de Lectura

É un documento que integra todas as intervencións do centro destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades informativas.

Procura a adquisición das competencias básicas, especialmente:

  • Comunicación lingüística
  • tratamento da información e competencia dixital
  • competencia cultural e artística
  • competencia para aprender a aprender