Departamento de Orientación Educativa e Psicopedagoxía

Dep. de Orientación e Psicopedagoxía

A diversidade escolar é unha mostra da diversidade social. Por isto a nosa escola contempla e responde a esa diversidade da comunidade educativa cunha ferramenta fundamental: o Departamento de Orientación está composto por:

  • Unha psicóloga
  • Unha mestra de Audición e Linguaxe
  • Unha mestra de Pedagoxía Terapéutica
  • Unha Orientadora e profesorado de apoio

Integrado na vida cotiá do colexio, o Departamento de Orientación apoia o labor do centro e do conxunto do profesorado en todas aquelas actuacións encamiñadas a asegurar un acompañamento, unha formación integral  e a adaptación dos procesos de aprendizaxe  de todo o alumnado e das súas familias.

Colexio andersen juegos y programaciones didactar y de orientacion