Comedor

Traballamos cun servizo de catering que serve comidas todos os días, tanto para o alumnado que o utilice a diario, coma para o alumnado de actividades extraescolares ou eventuais que o desexen.

O comedor sempre está supervisado por persoal cualificado do servizo do catering e por persoal do Centro para garantir o bo funcionamento do mesmo.

Comedor del colegio andersen

Menu

O horario diario do comedor é dende as 14:45 ata as 16:00 h., de setembro a xuño.

Os martes pola tarde, o alumnado da ESO, traerá o seu propio almorzo. Estarán supervisados por persoal-monitor específico para este servizo puntual.