Matrículas e Inscricións

Prazos de Matrícula 2024-2025

1 – 20 de marzo: Presentación solicitudes admisión.
21 marzo – 5 de abril: Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo.
25 de abril: Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido.
15 de maio: Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido.
20 – 30 xuño: Formalización matrícula en Educación Infantil e Primaria.
23 de xuño – 7 xullo: Formalización matrícula ordinaria en Educación Secundaria.

Solicitudes de Admisión

Pódese solicitar por teléfono (986 469 412) unha visita ao Centro para coñecer as instalacións e o noso proxecto educativo.

Xornada de PORTAS ABERTAS, 22 de febreiro das 17:30 ás 19:30 horas. Necesario facer reserva por teléfono (986 469 412).

Admisión: Do 1 ao 20 de marzo do 2024 ambos incluídos. A solicitude preferiblemente cubrirase na aplicación admisionalumnado e presentarase en Sede Electrónica ou, de forma presencial, no centro escollido en primeiro lugar.

 • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).
 • Orde do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa e derroga o artigo 44 da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Información e Documentación Importante

 • Criterio Complementario do Centro:
  • “O/A solicitante sexa familiar dun antigo/a alumno/a ou alumno/a matriculado/a no centro no curso escolar vixente”.
 • Impreso Admisión
 • Calendario Proceso Matriculación (pendente de datas)
 • Nº de Prazas Dispoñibles (pendente)

 

Zonas escolarización Vigo (Mapa facilitado pola Administración)

Alumnado Infantil e Primaria

 • Zona influencia: 13
 • Zonas limítrofes: 8, 9, 10, 11 e 12.
 • Concellos limítrofes: Gondomar, Mos, Nigrán e O Porriño.

Alumnado Secundaria:

 • Zona influencia: 7
 • Zonas limítrofes: 6 e 8.
 • Concellos limítrofes: Gondomar, Mos, Nigrán e O Porriño.