Normas do Centro

placeholder pendiente

Normas do Centro

Nas NOF (Normas de organización e funcionamento do Centro) quedan recollidas as bases para un funcionamento eficaz do noso centro educativo, adaptando, por un lado, a normativa común ditada polas Administracións ao proxecto educativo do noso Colexio e tendo sempre presentes as circunstancias reais nas que viven e se desenvolven tanto o alumnado como as familias, que son a principal razón do noso ser docente.