Biblioteca

biblioteca

A biblioteca comezou a súa andaina desde a mesma fundación da Escola, contando actualmente con dúas bibliotecas centrais: unha para Infantil e Primaria e outra para ESO.

As actividades están encamiñadas a fomentar nos alumnos o gusto e afección á lectura, o contacto cos distintos xéneros literarios, así como o coñecemento de escritores, clásicos e actuais, a través de lecturas, concursos, contacontos, actividades plásticas, exposicións, encontros co autor,…na consecución dun dos grandes obxectivos do Centro: o amor polos libros e a lectura.

Algunhas actividades realizadas, que cambian cada mes ou bimestre, son “A pintura nos libros”, “As meigas viven na biblioteca”, “Había unha vez un sombreiro”, “Onde habitan as fadas”, “A biblioteca é un baúl cheo de historias”, “A Biblioteca é un comicomic”,…

Toda esta actividade é apoiada polas bibliotecas de aula, nas que os alumnos poden sacar libros en préstamo e atopar lecturas coas que amenizan os seus ratos de tempo libre deixando voar a súa imaxinación.