Convocatoria para a participación no fondo de libros de texto (3º EP a 4º ESO) e axudas para adquirir libros de texto (1º e 2º EP) e material escolar (1º EP a 4º ESO) para o curso 2017-18

A Consellería de Educación convoca:

* Participación no Fondo de Libros de Texto (alumnos que cursan o vindeiro 2017-18 de 3º EP a 4º ESO)

* Axudas para adquirir Libros de Texto (alumnos de 1º e 2º Ed Primaria curso 2017-18)

* Axudas para adquirir material escolar

Farase unha solicitude por familia e centro escolar. Impreso

+info

 As solicitudes faranse na Escola:

-Imprescindible devolver en bo estado os libros recibidos en préstamo o presente curso (non para a solicitude, si para ter acceso a eles)

·    Impreso debidamente cuberto, con todos os datos, sinaturas (firmas) e letra lexible

·    Situación persoal e familiar a 31 de dembro de 2015

- Cálculo IRPF 2015: Sumar recadro 380 (Base impoñible xeral) e recadro 395 (Base impoñible do aforro) da declaración da renta de 2015.

·    Fotocopia todos membros libro familia, ou documento acreditativo.

- Dni de todos, se non autorizan a comprobación

  - Minusvalía dalgún membro, se é o caso, se non autoriza a súa comprobación.

·    Sentenza de divorcio ou similar se é o caso.

·    Certificado do Padrón, se é o caso.

·    O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto e devolvelos ao Fondo de libros da Escola ao remate do curso

Calendario de prazos:

1.      Solicitudes: ata o 23 de xuño

2.      Publicación na web da relación provisional de admitidos e excluídos: 10 de xullo

3.      Reclamación aos listados provisionais: 11 e 12 de xullo

4.      Publicación na web da relación definitiva de admitidos e excluídos: 13 de xullo

5.      Entrega de libros aos beneficiarios: 14 e 17 de xullo e 1, 4 e 5 de setembro

Entregaranse os libros (que se dispoñan) seguindo criterios aparecidaos no DOG

 

Calendario materias pendentes Secundaria 2017

Publícase o calendario de probas de materias pendentes de Secundaria, a celebrar no mes de maio:

Martes 16 ás 9:15: Matemáticas

Xoves 18 ás 9:15: Lingua castelá e Lingua galega

Venres 19 ás 9:15: Lingua Inglesa e Fïsica e Química

Matrícula curso 2018-19: solicitudes de admisión

Pódese solicitar unha visita ao Centro para coñecer as instalacións e o noso proxecto educativo.

As solicitudes de praza serán do 1 ao 20 de marzo de 2018.

Consulta lexislación vixente: Orde de 12 de marzo de 2013 e Modificación posterior na Orde  do 25 de xaneiro de 2017.

Impreso solicitude

Impreso solicitude fóra de prazo

Nº prazas disponibles

Calendario proceso matriculación

Criterio valoración do Centro: Algún dos pais fora alumno do Centro

Zonas escolarización Vigo (Mapa facilitado pola Administración):Zona influencia: 13; zonas limítrofes: 8, 9, 10, 11 e 12. Tamén limítrofes Gondomar, Mos, Nigrán e O Porriño.

Admitidos provisionais

Non admitidos provisionais

(Plazo reclamacións ata o 4 de maio do 2018)

Admitidos definitivos

Non admitidos definitivos

English Week 2º E.S.O.

 

Os alumnos de 2º E.S.O. van pasar unha semana de inmersión lingüística en lingua inglesa nos Peares. Será do 4 ao 10 de decembro de 2016.

Podedes consultar información detallada relativa a estadía e ao protocolo de chegada.

Consello Escolar: renovación parcial 2016

Aberto o proceso para a renovación parcial do Consello Escolar. Consulta a circular enviada aos pais/nais de alumnos/as e o calendario aprobado pola Xunta Electoral.

 

De acordo coa lexislación vixente, elíxense 2 pais/nais de alumnos (1 por votación e 1 por designación da ANPA). A votación realizarase o martes 29 de novembro, de 8,45 a 17,45 horas.

Serán elexidos tamén o 29 de novembro 2 profesores, 1 alumno e 1 membro do persoal de servizos.

 Candidatos presentados: sector alumnos, sector pais/nais

Resultados eleccións: sector alumnos, sector pais/nais

Reunión pais-profesores de Educación Infantil e 1º de Primaria curso 2016-17

Celebrarase o xoves 8 de setembro, ás 19 horas. Máis info