Reunión pais-profesores de Educación Infantil e 1º de Primaria curso 2017-18

Celebrarase o xoves 7 de setembro, ás 19 horas. Máis info

Comezo curso 2017/18

Próximo a comezar o novo curso, podedes consultar a circular

Calendario probas setembro 2017

Aquí podes ver o calendario das probas a realizar no mes de setembro de 2017

Convocatoria para a participación no fondo de libros de texto (3º EP a 4º ESO) e axudas para adquirir libros de texto (1º e 2º EP) e material escolar (1º EP a 4º ESO) para o curso 2017-18

A Consellería de Educación convoca:

* Participación no Fondo de Libros de Texto (alumnos que cursan o vindeiro 2017-18 de 3º EP a 4º ESO)

* Axudas para adquirir Libros de Texto (alumnos de 1º e 2º Ed Primaria curso 2017-18)

* Axudas para adquirir material escolar

Farase unha solicitude por familia e centro escolar. Impreso

+info

 As solicitudes faranse na Escola:

-Imprescindible devolver en bo estado os libros recibidos en préstamo o presente curso (non para a solicitude, si para ter acceso a eles)

·    Impreso debidamente cuberto, con todos os datos, sinaturas (firmas) e letra lexible

·    Situación persoal e familiar a 31 de dembro de 2015

- Cálculo IRPF 2015: Sumar recadro 380 (Base impoñible xeral) e recadro 395 (Base impoñible do aforro) da declaración da renta de 2015.

·    Fotocopia todos membros libro familia, ou documento acreditativo.

- Dni de todos, se non autorizan a comprobación

  - Minusvalía dalgún membro, se é o caso, se non autoriza a súa comprobación.

·    Sentenza de divorcio ou similar se é o caso.

·    Certificado do Padrón, se é o caso.

·    O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto e devolvelos ao Fondo de libros da Escola ao remate do curso

Calendario de prazos:

1.      Solicitudes: ata o 23 de xuño

2.      Publicación na web da relación provisional de admitidos e excluídos: 10 de xullo

3.      Reclamación aos listados provisionais: 11 e 12 de xullo

4.      Publicación na web da relación definitiva de admitidos e excluídos: 13 de xullo

5.      Entrega de libros aos beneficiarios: 14 e 17 de xullo e 1, 4 e 5 de setembro

Entregaranse os libros (que se dispoñan) seguindo criterios aparecidaos no DOG

 

Calendario materias pendentes Secundaria 2017

Publícase o calendario de probas de materias pendentes de Secundaria, a celebrar no mes de maio:

Martes 16 ás 9:15: Matemáticas

Xoves 18 ás 9:15: Lingua castelá e Lingua galega

Venres 19 ás 9:15: Lingua Inglesa e Fïsica e Química

Matrícula curso 2018-19: solicitudes de admisión

Pódese solicitar unha visita ao Centro para coñecer as instalacións e o noso proxecto educativo.

As solicitudes de praza serán do 1 ao 20 de marzo de 2018.

Consulta lexislación vixente: Orde de 12 de marzo de 2013 e Modificación posterior na Orde  do 25 de xaneiro de 2017.

Impreso solicitude

Impreso solicitude fóra de prazo

Nº prazas disponibles

Calendario proceso matriculación

Criterio valoración do Centro: Algún dos pais fora alumno do Centro

Zonas escolarización Vigo (Mapa facilitado pola Administración):Zona influencia: 13; zonas limítrofes: 8, 9, 10, 11 e 12. Tamén limítrofes Gondomar, Mos, Nigrán e O Porriño.

Admitidos provisionais

Non admitidos provisionais

(Plazo reclamacións ata o 4 de maio do 2018)

Admitidos definitivos

Non admitidos definitivos