CONSELLO ESCOLAR: Renovación parcial 2014

Aberto o proceso para a renovación parcial do Consello Escolar. Consulta a circular enviada aos pais/nais de alumnos/as e o calendario aprobado pola Xunta Electoral.

 Candidaturas presentadas sector Pais/nais de alumnos:

Alonso Reboredo, Paula, nai de alumno de 2º Ed Primaria

González Vilariño, Lara, nai de alumnos de 5º e 6º Ed Primaria

De acordo coa lexislación vixente, elíxense 2 pais/nais de alumnos. A votación realizarase o martes 25 de novembro, de 8,45 a 17,45 horas.

 

Reunión pais profesores de secundaria

Reunión Pais-Profesores de 2º a 6º de Ed. Primaria curso 2014-15

Celebrarase o martes 23 de setembro de 2014, ás 19 horas.

Comezo curso 2014-15

Próximo a comezar o novo curso, xa foi enviada a circular aos pais/nais.

Reunión Pais-Profesores de Educación Infantil e 1º de Primaria curso 2014-15

Celebrarase o luns 8 de setembro, ás 19 horas. Máis info

Convocadas axudas para alumnos con necesidades educativas especiais curso 2014-15

Convocadas axudas para alumnos con necesidades educativas especiais. Prazo de solicitude ata 30 de setembro.

Máis info en B.O.E do 12 xullo 2014 ou www.educacion.es

Podes baixar a o impreso.

 

Consulta as instruccións enviadas pola Consellería. Recomendan cubrir telematicamente, aínda que logo se imprima e entregue na Escola.