2ª convocatoria de axudas para a adquisición de material escolar para alumnos de primaria e secundaria

Nova convocatoria de axudas para adquisición de material escolar 2015-16. Para alumnos de Primaria e Secundaria que non solicitaron na convocatoria anterior.

DOG 10 de novembro 2015

  O prazo remata o 20 de novembro. As solicitudes faranse na Escola:

 ·Impreso debidamente cuberto con todos os datos, sinaturas e con letra lexible.

 ·A documentación presentarase orixinal (que se devolve no momento) e copia.

 ·Ingresos no 2013 ata 5400euros/ano/membro familia. Ano 2013

      Calcúlase sumando as casillas 366 (base impoñible xeneral) e 374 (base impoñible de aforro) dos que tiveron ingresos (Renta 2013) e dividindo entre os membros da unidade familiar (membros unidade familiar con minusvalía igual ou superior ao 33% conta por 2).

 ·Fotocopia de todos os membros libro familia ou documento acreditativo.

 ·Sentenza de divorcio ou similar se é o caso.

 ·Minusvalía dalgún membro, se é o caso.


 Unha vez tramitada, e aceptada, a Escola emitirá un vale para presentar na libraría.


Convocadas axudas para adquisición de material escolar alumnos de Primaria e Secundaria curso 2015-16

Publicadas as axudas para adquisición de material escolar 2015-16. Para alumnos de Primaria e Secundaria

DOG 1 de setembrode 2015

  O prazo remata o 1 de outubro. As solicitudes faranse na Escola:

 ·Impreso debidamente cuberto con todos os datos, sinaturas e con letra lexible.

 ·A documentación presentarase orixinal (que se devolve no momento) e copia.

 ·Ingresos no 2013 ata 5400euros/ano/membro familia. Ano 2013

      Calcúlase sumando as casillas 366 (base impoñible xeneral) e 374 (base impoñible de aforro) dos que tiveron ingresos (Renta 2013) e dividindo entre os membros da unidade familiar (membros unidade familiar con minusvalía igual ou superior ao 33% conta por 2).

 ·Fotocopia de todos os membros libro familia ou documento acreditativo.

 ·Sentenza de divorcio ou similar se é o caso.

 ·Minusvalía dalgún membro, se é o caso.


 Unha vez tramitada, e aceptada, a Escola emitirá un vale para presentar na libraría. Poderase recoller ata o 5 de outubro.

Se se tramitan os libros na Libraría Andersen haberá que asinar os vales nas mesmas datas que a recollida

Convocadas axudas para alumnos con necesidades educativas especiais curso 2015-16

Convocadas axudas para alumnos con necesidades educativas especiais. Prazo de solicitude ata 30 de setembro.

Máis info en B.O.E do 1 agosto de 2015 ou www.educacion.es

Características:

- Obrigatorio realizar a solicitude on line, habendo que rexistrarse previamente.

- Cubrir on line a solicitude. Ter todos os datos presentes cando se faga (ter e-mail, dni todos os membros da unidade familiar, certificación bancaria co IBAN, certificado minusvalía e familia numerosa, se procede,...)

- Imprimir a solicitude unha vez cuberta.

- Cubrir o apartado do gabinete

- Asinar nos lugares precisos

- Entregar na Escola

Ruta onde facelo:

www.educacion.es

Becas, ayudas y subvenciones

Becas educación

Para estudiar

Infantil  o primaria y secundaria

Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (convocatoria 2015-16)

Acceso al servicio on line

Iniciar sesión con usuario sede

Registrarse (esto se hace la primera vez)

* En caso de dúbidas ou dificultades, poñervos en contacto coa secretaría da Escola.

Reunión Pais-Profesores de Educación Infantil e 1º de Primaria curso 2015-16

Celebrarase o martes 8 de setembro, ás 19 horas. Máis info.

Comezo curso 2015-16

Próximo a comezar o novo curso, podedes consultar a circular

Fondo de libros de texto curso 2015-16 (cursos 3º e 5º Primaria e 2º e 4º ESO)

A Consellería de Educación regula o Fondo de libros de texto para os cursos 3º e 5º Ed Primaria e 2º e 4º ESO, para o curso 2015-16. (D.O.G 1 de xuño de 2015).

 

 As solicitudes faranse na Escola:

·    Impreso debidamente cuberto, con todos os datos, sinaturas (firmas) e letra lexible

·    Situación persoal e familiar a 31 de dembro de 2013

·    Fotocopia todos membros libro familia, ou documento acreditativo.

·    Minusvalía dalgún membro, se é o caso.

·    Sentenza de divorcio ou similar se é o caso.

·    Certificado do Padrón, se é o caso.

·    O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto e devolvelos ao Fondo de libros da Escola ao remate do curso

Calendario de prazos:

1.      Solicitudes: ata o 30 de xuño

2.      Publicación na web da relación provisional de admitidos e excluídos: 7 de xullo

3.      Reclamación aos listados provisionais: 8 e 9 de xullo

4.      Publicación na web da relación definitiva de admitidos e excluídos: 15 de xullo

5.      Entrega de libros aos beneficiarios: 16 de xullo e 3, 4 e 5 de setembro

Entregaranse os libros (que se dispoñan) seguindo criterios aparecidaos no DOG


Listado provisional xerado pola aplicación informática da Consellería.

Listado definitivo xerado pola aplicación informática da Consellería