Matrícula curso 2018-19: solicitudes de admisión

Pódese solicitar unha visita ao Centro para coñecer as instalacións e o noso proxecto educativo.

As solicitudes de praza serán do 1 ao 20 de marzo de 2018.

Consulta lexislación vixente: Orde de 12 de marzo de 2013 e Modificación posterior na Orde  do 25 de xaneiro de 2017.

Impreso solicitude

Impreso solicitude fóra de prazo

Nº prazas disponibles

Calendario proceso matriculación

Criterio valoración do Centro: Algún dos pais fora alumno do Centro

Zonas escolarización Vigo (Mapa facilitado pola Administración):Zona influencia: 13; zonas limítrofes: 8, 9, 10, 11 e 12. Tamén limítrofes Gondomar, Mos, Nigrán e O Porriño.

Admitidos provisionais

Non admitidos provisionais

(Plazo reclamacións ata o 4 de maio do 2018)

Admitidos definitivos

Non admitidos definitivos