Benvidos

Benvidos o blogue de cultura clásica.

Benvidos

Benvidos o blogue de tecnoloxía.

3º ESO. Visita ó Museo do Mar

Batea

Museo mar

3º ESO

O martes 20 de marzo visitaremos o Museo do Mar para realizar unha actividade sobre acuicultura. Esta encádrase dentro do estudo do sector primario, coñeceremos as especies máis importantes cultivadas en Galicia así como as industrias que rodean esta actividade.

Tamén faremos un análise para o control da calidade das augas.

Esta actividade desenvolverase dentro do horario lectivo.

3º ESO. Libro de lectura

Forro polar

3º ESO: Este é o libro de lectura do terceiro trimestre.

"La vuelta al mundo de un forro polar rojo"
Wolfgang Korn
Ed. Siruela

 

 

Libros para o curso 2011/12

Lista de libros de C. Sociais Xeografía e Historia para o curso 2011/12

  • 1º ESO: Ciencias Sociais, Xeografía e historia 1º ESO. Ed. Anaya. ISBN 978-84-678-0088-3
  • 2º ESO: Fisterra 2 . Ed Vicens Vives. ISBN: 9788431689087
  • Carpeta de actividades: Fisterra 2. Ed. Vicens Vives. ISBN: 9788431657536
  • 3º ESO: Xeografía , Ciencias Sociais, 3º ESO. Ed. Anaya. ISBN 978-84-678-0089-0
  • 4º ESO: Historia 4º ESO. Ed. Santillana. ISBN 978-84-8224-684-0

Bienvenue

Bienvenue sur le blog de la langue française.