Solicita unha visita para coñecer as instalacións do Colexio e o noso proxecto educativo.

Consulta lexislación vixente:

Impreso solicitude

Nº prazas dispoñibles

Calendario proceso matriculación

Criterio valoración do Centro: Pai ou nai que fora alumno/a do Centro

Zonas escolarización Vigo (Mapa facilitado pola Administración)

  • zona influencia: 13
  • zonas limítrofes: 8, 9, 10, 11 e 12. (Gondomar, Mos, Nigrán e O Porriño)